Actueel

Om besmettingen met coronavirus tegen  te gaan werden de verenigingen van hogerhand gevraagd alle lesactiviteiten in ons leslokaal tijdelijk op te schorten tot een nader te bepalen datum.Wegbeschrijving

Het adres is M. Noéstraat 15 3050 Oud-Heverlee. Dit is het adres voor het geheel van gebouwen, speeltuin en parkings die eigendom zijn van de gemeente Oud-Heverlee.


Aan de M. Noéstraat zijn momenteel werken bezig. De weg kan bereikt worden via de Waversebaan. De grote parking aan de vijvers  is goed bereikbaar.


De weg naar het voormalig bosmuseum (het leslokaal) is niet zo gemakkelijk te vinden voor wie de omgeving niet kent. Het voormalig bosmuseum bevindt zich in de zoetwaterspeeltuin zelf. Wel helemaal achteraan, achter de minigolf.   


Komende van de Waversebaan:

Rij de M. Noélaan op, de parking aan je linkerkant voorbij tot aan de feestzaal/bibiotheek  "De Roosenberg". Daar zie je aan je linkerkant naast de zaal een eenrichtingsweg naar omhoog naar de achtergelegen parking. Volg deze weg, eerste stuk is verhard tot na de bocht naar rechts, volg het onverharde stuk 50m en neem dan de bocht naar links. Hier kom je aan een aantal parkings. Om het bosmuseum te bereiken neem je de tweede parking links. Uiterst links van deze parking zie groen hek en een poortje er naast. Ga door dit poortje nog 50 m rechtdoor tot aan het gebouw.


Kom je van Blanden/Vaalbeek,

volg de weg naast de vijvers tot aan de wegversmalling, juist over die versmalling heb je aan de rechterkant de  eenrichtingsweg naar omhoog naar de achtergelegen parking. Volg deze weg, eerste stuk is verhard tot na de bocht naar rechts, volg het onverharde stuk 50m en neem dan de bocht naar links. Hier kom je aan een aantal parkings. Om het bosmuseum te bereiken neem je de tweede parking links. Uiterst links van deze parking zie groen hek en een poortje er naast. Ga door dit poortje nog 50 m rechtdoor tot aan het gebouw.Leslokaal: voormalig bosmuseum   


Kunstcollectief Oud-Heverlee


Het Kunstcollectief Oud-Heverlee is een feitelijke vereniging die actief is in het domein van de amateurkunsten en die tot doel heeft de volwassenen activiteit  zoals die was in de GST voortzet.   Daardoor kunnen de meesten zich terug in de kunst bekwamen  kunnen er nieuwe leerlingen, bij voorkeur uit de gemeente, kennismaken met de voorziene disciplines. De doelstelling is dat de cursisten minimaal 24 lessen krijgen gespreid van september tot juni. Daartoe huurt de vereniging het voormalige bosmuseum  achter in de speeltuin van het Zoetwater  (aparte ingang via parking OHL) van de  gemeente. (zie foto van het leslokaal, naast ons embleem bovenaan deze pagina) De leerlingen worden individueel begeleid en maken vorderingen op hun eigen tempo. De disciplines zoals aquarel, kunstvorming (gericht op schilderen  's avonds, op dinsdag aquarel en op donderdag (diverse technieken) en keramiek (woensdagvoormiddag) worden door de vereniging aangeboden. In het najaar van 2015 is een tekencursus gestart en die  nu wordt uitgebouwd tot een jaarcursus. In deze cursus wordt eerst klassikaal lesgegeven over het behandelde thema, waarna tijdens  resterende lestijd het lesmateriaal individueel wordt ingeoefend.


De vereniging staat open voor  iedereen die belangstelling heeft in kunst en haar aanverwanten. Via een lidmaatschapssysteem waarbij de leden een zeer beperkte bijdrage betalen kunnen ook  niet-cursisten een band met de vereniging behouden of opbouwen. Zij  worden ook  regelmatig op de hoogte gebracht van tentoonstellingen, kunstinformatie, de eigen activiteiten en de activiteiten die de gemeente op het gebied van kunst ontplooit.

Meer over onze werking vind je op de volgende foto-albums: