Lidmaatschap


Er zijn twee soorten leden:Leden die cursus volgen


Voor deze leden is het lidgeld en de verzekering Ba en O inbegrepen in het cursusgeld.
Steunende leden


Aangezien de jonge vereniging niet over financiële middelen beschikt, biedt het bestuur de kans aan ex-cursisten, tijdelijke niet-cursisten en sympathisanten om voor 10€  een jaar steunend lid te worden van de vereniging.  Zo doende kan er een klein kapitaal opgebouwd worden ombijvoorbeeld een tentoonstelling of een andere activiteit te organiseren voor de leden, een aankoop doen voor de lessen enz….. Bovendien willen we je als kunstliefhebber via sociale media op de hoogte houden van de vorderingen in de lessen, en van diverse tentoonstellingen, workshops en evenementen.  De leden krijgen ook de eerste kans om vrijgekomen lesplaatsen in te vullen, en worden als eerste op de hoogte gesteld als er nieuwe cursussen gestart worden.